Doping hormonalny - Erytropoetyna

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Ciekawostki  |  Doping hormonalny - Erytropoetyna

Najczęściej czytane:

Doping hormonalny - Erytropoetyna

ERYTROPOETYNA
Stymuluje powstawanie erytrocytów w szpiku kostnym, zwiększając tym samym możliwości transportu tlenu do pracujących mięśni, a to z kolei poprawia możliwości wysiłkowe. Jest to szczególnie istotne podczas wysiłku w górach oraz w sportach wytrzymałościowych (aerobowych), w których mechanizmy energetyczne zależą od sprawnego zaopatrzenia mięśni w tlen. Deficyt tlenowy powoduje upośledzenie (re)syntezy ATP.
Zaopatrzenie mięśni w tlen zależy m.in od:
• pojemności tlenowej krwi (ilość tlenu, jaka może znajdować się w jednostce objętości krwi)
• stopnia wysycenia krwi tlenem

ERYTROPOETYNA – powikłania stosowania
• rozwój nadciśnienia tętniczego (30% przewlekle stosujących EPO)
• powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
• powikłania zakrzepowe – głównie udary mózgowe
!!! Krzepliwość krwi jest zwiększona także z powodu wzrostu hematokrytu, bedącego efektem
odwodnienia pod koniec wysiłku fizycznego. Maratończyk rozpoczynający bieg z Htc ok 45%, kończy z Htc 55%, biegacz stosujący EPO może mieć poczatkowy Htc 52‐58%, a pod koniec biegu ponad 60%...

ERYTROPOETYNA – powikłania stosowania

Oryginalna EPO jest bardzo droga – stosowanie tanich preparatów „erytropoetynozastępczych”
made in China / Cuba / India może spowodować immunizację, której następstwem będzie czerwonokrwinkowa aplazja szpiku kostnego

ERYTROPOETYNA – kontrola antydopingowa
• stosowanie erytropoetyny zostało zakazane w 1988 przez Międzynarodową Federację Narciarską, w
1990 roku przez MKOL
• dopiero od 2000 roku istnieją testy na wykrywanie EPO
• ustalono, że maksymalne, dopuszczalne stężenie Hb wynosi dla mężczyzn 18.5mg%, a dla kobiet
16.5mg% ‐ krew do badania pobiera się rano przed śniadaniem w pozycji siedzącej
• w 2009 opracowano test na wykrywanie EPO trzeciej generacji
• obecnie sportowcy używają m.in:
- NESP – zmodyfikowana cząsteczka EPO
- SEP – syntetyczne białko stymulujące erytropoezę
- CERA – ciągły aktywator receptora erytropoetynowego

Tomasz Gać – Trener Osobisty Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt