Fazy gojenia się tkanek

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Profilaktyka i terapia  |  Fazy gojenia się tkanek

Najczęściej czytane:

Fazy gojenia się tkanek

Fazy gojenia się tkanek:

-  faza wyjściowa – faza ta zwana także fazą zapalenia, opóźnienia, produktywną lub alarmu, zachodzi od momentu uszkodzenia i trwa 4-6 dni. Dochodzi do odpowiedzi zapalnej, która przygotowuje ranę do następczego gojenia poprzez usunięcie martwiczych tkanek i bakterii. W tym samym czasie do miejsca zranienia wędrują fibroblasty. Podczas tej fazy, rozchylone brzegi rany wypełniają się włóknikiem ( skrzep ), który charakteryzuje się wysoką łamliwością.

 •  0-2 dni – kończy się krwawienie, tworzy się skrzep, rozpoczyna się proces reperacji tkanek, następuje inwazja leukocytów, makrofagów, monocytów, limfocytów
 •  2-5,6 dni – faza komórkowa ( fibroblasty, miofibroblasty ), faza odtwarzania , tworzy się kolagen III, mało matriksu komórkowego, fibrynogen skleja kolagen III, zwiększa jego wytrzymałość – w tej fazie objawy stanu zapalnego, leczenie : unieruchomienie, odciążenie, wpływ na daną strukturę odruchowo, rozciąganie w fazie matriksu, ruchy skórą, likwidacja bólu

-  faza fibroblastyczna – zaczyna się między 4 a 6 dniem od urazu i trwa od 4 tygodni do 10 tygodni. W tym czasie proliferujące fibroblasty zaczynają produkować kolagen, mukopolisacharydy i glikoproteiny. Bez względu na umiejscowienie rany, fibroblasty prowadzą proces naprawy zastępując zniszczone struktury tkanką włóknistą. Z fibroblastów jest uwalniany tropokolagen, który szybko łączy się, tworząc włókna kolagenowe. Udowodniono, że na tym etapie ułożenie włókien znajduje się pod wpływem sił mechanicznych działających na ranę. W tej fazie zdolność rany do przeciwstawiania się sile rozciągania jest proporcjonalna raczej do ilości obecnego kolagenu niż do wzajemnych połączeń między włóknami.

Fazę tę możemy podzielić na:

 •  Fazę proliferacji, rozrostu – trwającą od Ok.5 do 21 dnia od urazu

W tej fazie: minimalna forma ruchu, ruch w granicy matriks, różne formy masażu, ruchy bierne, ruchy czynne, poprawa propriocepcji, poprawa przepływu krwi

 •  Fazę konsolidacji – trwającą od 21 do 60 dnia od urazu

W tej fazie rozciąganie, działanie w kierunku pełnego zakresu ruchu

- Faza dojrzewania/ przebudowy

Nie ma ostrego odgraniczenia pomiędzy końcem poprzedniej fazy a początkiem dojrzewania. Mniej więcej po 60 dniu od urazu i trwa nawet do 12 miesięcy.
Peaock, twierdzi, że ilość kolagenu w obrębie rany przestaje narastać między 3 a 4 tygodniem od urazu. Choć ilość kolagenu w ranie pozostaje stała lub wręcz ulega zmniejszeniu po okresie rozrostu tkanki włóknistej, to wzrasta odporność rany na rozciąganie. Dzieje się tak za sprawą dwóch czynników: wewnątrz cząsteczkowych i międzycząsteczkowych, wzajemnych połączeń włókien kolagenowych oraz ciągłego modelowania rany poprzez rozpuszczanie i przekształcanie włókien kolagenowych tak, by powstał mocniejszy splot. Choć ilość kolagenu pozostaje ta sama, to jego forma ulega zmianie.
Od 60 dnia ruch z oporem w pełnym zakresie ruchu.

Czynniki niekorzystnie wpływające na proces gojenia:

 

 •  Do 5 dnia po urazie środki p/zapalne
 •  Środki p/bólowe ( nie czując bólu uszkadzamy dalej )
 •  Długotrwała krioterapia – uszkadza naczynia włosowate, zakończenia nerwowe, zaburza proces gojenia


Wpływ unieruchomienia tkanek miękkich.

 •  Po 4 tyg. Unieruchomienia ścięgno ma 20% wytrzymałości pierwotnej
 •  Po 6 tyg. Unieruchomienia zdrowego stawu dochodzi do ograniczenia ruchomości – łatwo uruchomić
 •  Po 7 tyg. Ograniczenie ruchomości długotrwałe, trudne do uruchomienia
 •  Po 8 tyg. Zrosty w torebce stawowej


Ruch uszkodzonych tkanek

 •  Więzadła goją się lepiej w ruchu dostosowanym do aktualnego zakresu ruchu
 •  Proces przebudowy więzadeł dotyczy całości a nie tylko uszkodzonego miejsca
 •  Uszkodzenia chrząstki włóknistej lepiej się goją w ruchu

Tomasz Gać - Trener Osobisty - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

http://www.strefa-zdrowie.pl

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt