Gibkość

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Gibkość

Najczęściej czytane:

Gibkość

Gibkość stanowi istotny element sprawności fizycznej.

gibkośćPrawidłowy stan napięcia mięśni, prawidłowy zakres ruchu w pojedyńczym stawie oraz w całym łańcuchu biokinematycznym jest warunkiem wykonania zadania ruchowego. Zatem wyróżnić możemy dwa rodzaje gibkości: wszechstronną, przydatną w życiu codziennym i sporcie oraz gibkość specjalną kształtowaną w ramach określonej dyscypliny sportowej lub konkurencji.

 • Gibkość wszechstronna - charakteryzuje się dużym zakresem ruchu w stawach ( w całym łąńcuchu biokinematycznym), niezależnie od specyficznych wymagań wybranego ruchu. Powinna być kształtowana we wszechstronnym etapie szkolenia sportowego , zwiększając zakres ruchu we wszystkich stawach, bez uwzględnienia specjalizacji sportowej.
 • Gibkość specjalna - to sprawność, któa wymagana jest przez specyfikę danej dyscypliny do wykonania określonych zadań ruchowych. W ramach wieloletniego treningu kształtowana jest na etapie ukierunkowanego i specjalnego szkolenia sportowego. Polega na zwiększaniu zakresu ruchu w poszczególnych stawach, któe odgrywają istotną rolę w uprawianej dyscyplinie.

Drugie kryterium podziału gibkości uwzględnia działanie sił ( wewnętrznych i zewnętrznych).

 • Gibkość aktywna - polega na osiąganiu określonego zakresu ruchu dzięki siłom powstającym wewnątrz ciała ( sile mięśni ) przy wzajemnym oddziaływaniu poszczególnych części ciała.
 • Gibkość pasywna - polega na wykorzystaniu sił zewnętrznych, do któych zaliczamy: współćwiczącego, przybory, przyrządy, grawitację przyłożonych do części ciała w celu osiągnięcia określonego zakresu ruchu.

Podział metod ćwiczeń rozciągających

Dokonująć wyboru określonej metody, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • dyscyplinę sportu
 • stopień zaawansowania
 • staż treningowy
 • doświadczenie w treningu gibkości
 • stan zdrowia
 • wiek ćwiczącego
 • okres cyklu treningowego z uwzględnieniem startów w zawodach

Metody kształtowania gibkości

 • Metody statyczne - polegają na powolnym, stopniowym zwiększaniu zakresu ruchu z nieruchomym wytrzymaniem pozycji końcowej przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Czas wytrzymania pozycji końcowej uzależniony jest od takich zmiennych jak: wielkość rozciąganych grup mięśniowych, temperatura otoczenia, czas trwania oraz instensywność przeprowadzonej rozgrzewki
 • Metody dynamiczne - polegają na wykonywaniu szybkich, dynamicznych, kontrolowanych ruchów w pełnym zakresie ruchu w stawach.
 • Metody PNF ( proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego), polegają na łączeniu elementów statycznego rozciągania i izometrycznego napinania zarówno mięśni rozciąganych, jak i ich antagonistów.

Tomasz Gać - Trener Osobisty - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt