Hipertrofia i hiperplazja mięśni.

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Trening fitness  |  Hipertrofia i hiperplazja mięśni.

Najczęściej czytane:

Hipertrofia i hiperplazja mięśni.

Hipertrofia i Hiperplazja mięśni.

hipertrofia mięśniHiperplazję defińjuje się jako rozrost organu poprzez zwiększenie ilości komórek. Od  dawna trwa w świecie sportu dyskusja nad kwestia rozrostu mięśnia. Czy jest on spowodowany jedynie hipertrofią  (zwiekszenie masy i objętości włókien)  czy też w również jego hiperplazją. 
Wykonano szereg badań mających na celu zbadnie mechanizmu rozrostu mięśnia.Wyniki  nie są jednak jednoznaczne.  Gonye wykonał badania na kotach. U kotów  wykonujących  „trening siłowy”  ( musiały przesunąć ciężki przedmiot aby dostać się do jedzenia) zaobserwowano hipertrofie jak i  hiperplazje.  Z badaniami tymi kontrastują badania jakich dokonali Gollnick , Parsons i Tidball. Przeprowadzili oni podobne co Gonye badania lecz ich grupą badawczą były myszy, szczury oraz kury. Nie zaobserwowali oni zmiany ilości włokien, a jedynie ich hipertrofie.  Wpływ na taki wynik może mieć chrakter pracy jaki wykonywały zwierzęta. Koty wykonywały małą ilość powtórzeń z dużym obciążeniem pozostałe badane zwierzęta wykonowały prace o charakterze bardziej wytrzymałościowym.  Badania  Alwaya na ptakach którym zamocowano obciążniki do skrzydeł  również wykazały wzrost ilości włókien.
Nygaard i Neilsen zwrócili uwage na to iż u badnych pływaków mieśnie ramion stają się  większe a grubość włókien pozostaje niezmienna co świadczy o rozroście na zasadzie hiperplazji.  Badania  długoterminowe przeprowadzone  przez  Schantza  na grupie osób trenujacych siłowo przez 12 tygodnie wykazały zwiększenie ilości włokien mięśniowych lecz nie u wszystkich badanych. Wniosek z tego taki iż nie każdy organizm wykorzystuje hiperplazje do rozrostu tkanki mięśniowej.
Hiperplazja jak się przypuszcza zachodzi w mechaniźmie podziału włókien już istniejących lub rozwoju z komórek satelitarnych zdolnych do przeistoczenia się w  włókna mięśniowe.

Kamil Goleń - Trener Personalny - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt