Neuromobilizacje

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Profilaktyka i terapia  |  Neuromobilizacje

Najczęściej czytane:

Neuromobilizacje

neuromoblizacjaMetoda Butlera jest wykorzystywana w procesie rehabilitacji jako skuteczne narzędzie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń układu nerwowego związanego z ograniczeniem neuromechaniki – zmniejszeniem przesuwalności tkanki nerwowej względem innych struktur. Butler zauważył, że tkanka nerwowa posiada zdolność do rozciągania i napinania, a te właściwości można skutecznie wykorzystać przy diagnozie i leczeniu wszelkich chorób narządu ruchu.
Techniki neuromobilizacji polegają na przywracaniu ślizgu struktur nerwowych względem tkanek ich otaczających. Służą do usuwania objawów bólowych, drętwień, mrowień, sztywności.
Neuromobilizacja to technika wykorzystywana w leczeniu ; zespołów bólowych kręgosłupa, zespole cieśni nadgarstka, bólach i drętwieniach kończyn, stanów po zabiegach chirurgicznych, po unieruchomieniach oraz wszelkich uszkodzeniach w obrębie narządu ruchu. Aby stwierdzić czy dany nerw ma właściwą rozciągliwość i ruchomość względem tkanek go otaczających wykonuje się testy naciągowe. Podczas wykonywania testu obserwuje się reakcję pacjenta i objawy jakie towarzyszą badaniu oraz ocenia się elastyczność nerwu i jakość ruchu.
Techniki neuromobilizacji można z powodzeniem stosować w stanach ostrych – samo wykonanie nie nasila objawów oraz nie jest bolesne. Przywracanie fizjologicznej ruchomości nerwu może być traktowane jako działanie profilaktyczne i nie musi być związane z procesem leczenia poważnych dolegliwości bólowych. Prawie każdy z nas miał dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa, co bezpośrednio mogło rzutować na ograniczenie plastyczności układu nerwowego i zaburzenie jego przesuwalności – dlatego tak ważne jest wykonanie podstawowych testów napięciowych i sprawdzenie czy istnieją ograniczenia ze strony mechaniki tkanki nerwowej.

Butler zwrócił uwagę na dwa czynniki, które powodują zaburzenia neuromechaniki, są to:

  • czynniki wewnętrzne; obrzęki, krwiaki, zwłóknienia tkanki łącznej (blizny), patologie krążka międzykręgowego,
  • czynniki zewnętrzne; długotrwałe przebywanie w nieprawidłowej pozycji (praca, sen, aktywność fizyczna), ucisk lub nadmierne rozciągnięcie tkanki nerwowej,

Paweł Tracz - Trener Personalny TI Fitness

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt