Propriocepcja

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Propriocepcja

Najczęściej czytane:

Propriocepcja

cechy motoryczne - propriocepcjaPropriocepcja - czucie głębokie, wraz z towarzyszącymi mechanizmami nerwowo-mięśniowego sprzężenia zwrotnego, stanowią istotny element funkcjonalnej stabilizacji stawów. Kontrola nerwowo-mięśniowa i stabilizacja stawu jest kierowana pierwotnie przez ośrodkowy układ nerwowy. Receptory odbierające bodźce zewnętrzne , tzn. mechanoreceptory oraz receptory znajdujące się w narządzie wzroku i układzie przedsionkowym, przesyłają informacje do mózgu i rdzenia przedłużonego, gdzie są przetwarzane. Suma tych informacji przejawia się w świadomej zdolności rozpoznawania ruchu i położenia stawów, nieświadomej stabilizacji stawów, za którą odpowiadają zabezpieczające odruchy rdzeniowe.

Dotychczas za dominujące czynniki stabilizujące i integrujące stawy, uważane były struktury torebkowo-więzadłowe. Jednak coraz więcej doniesień naukowych potwierdza, iż podłożem funkcjonalnej stabilności stawów są mechanizmy o charakterze neurologicznych sprzężeń zwrotnych, mające swój początek w strukturach stawowych i mięśniowo-ścięgnistych.

Obecnie badania wykazują różnice w propriocepcji, wynikające z następstw urazów torebkowo-więzadłowych, sposobu i czasu rekonstrukcji więzadeł oraz podkreślają korzystny wpływ wczesnego wdrażania treningu medycznego nakierowanego na kształtowanie propriocepcji.

Uraz struktur torebkowo-więzadłowych, zwłaszcza gdy w stawie doszło do zmian o typie chondropatii, powoduje zaburzenie dopływu bodźców z danego narządu, tym samym przyczyniając się do zmian w propriocecji.

Zaobserwowano również redukcję czucia głębokiego jako zjawisko korelujące z wiekiem pacjenta. Zanikanie zdolności rozpoznania pozycji stawu zostało opisane jako następstwo zaostrzenia zmian zwyrodnieniowych stawu.

Tomasz Gać - Trener Osobisty Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt