Przerwy wypoczynkowe w trakcie treningu.

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Przerwy wypoczynkowe w trakcie treningu.

Najczęściej czytane:

Przerwy wypoczynkowe w trakcie treningu.

przerwy wypoczynkoweCzas przerwy wypoczynkowej pomiędzy seriami i ćwiczeniami określany jest czasem przerwy wypoczynkowej. Długość przerwy wypoczynkowej pomiędzy seriami i ćwiczeniami w znacznej mierze zależy od celu jaki  w ramach treningu ma zostać osiągnięty, czasu trwania pojedyńczej serii oraz doświadczenia osoby wykonującej trening. Osoby początkujące w treningu siły mięśniowej potrzebują zdecydowanie dłuższych przerw wypoczynkowych pomiędzy seriami niż osoby zaawansowane. Długość przerwy wypoczynkowej związana jest również z wielkością stosowanego obciążenia zewnętrznego. Im wyższa wartość obciążenia zewnętrznego, tym dłuższą należy stosować przerwę wypoczynkową pomiędzy seriami. Trening siły mięśniowej, w którym stosowane jest obciążenie zewnętrzne o wartości bliskiej 100% CM, charakteryzuje się zdecydowanie dłuższą przerwą wypoczynkową niż trening kształtujący wytrzymałość siłową o wartości obciążenia zewnętrznego około 60%CM. Pomimo tego, iż występuje zależność pomiędzy celem treningu i długością przerwy wypoczynkowej, to nie w każdym stosowanym ćwiczeniu powinny występować te same wartości czasu ( pomimo tego samego cyklu treningowego ). Ćwiczenia takie jak wyciskanie sztangi leżąc czy przysiady ze sztangą na barkach, powinny mieć nieco dłuższą przerwę wypoczynkową pomiędzyb seriami np. 4-5min, natomiast w ćwiczeniach wspomagających, czas przerwy wypoczynkowej może być znacznie krótszy. Czas przerwy wypoczynkowej jest ważnym elementem metodyki treningu siły mięśniowej i został ściśle określony we wszystkich metodach treningowych:

  • wzrost siły mięśniowej - 2-7min
  • wzrost mocy mięśniowej - 2-5min
  • hipertrofia mięśnia - 1,5-3min
  • definicja mięśniowa - 45-90sekund
  • wzrost wytrzymałości mięśniowej 0-30sekund

W ramach jednostki treningowej, zwłaszcza wśród osób zaawansowanych w treningu siły mięśniowej, często występuje sytuacja, w której zawodnik odczuwa, że jest gotowy do wykonania kolejnej serii, pomimo iż nie upłynął jeszcze czas przeznaczony na wypoczynek. W metodzie kulturystycznej czy obwodowej efekt ten należy wykorzystać poprzez relatywne ograniczenie przerwy wypoczynkowej. Jednakże zawodnicy, których celem treningu jest kształtowanie mocy mięśniowej lub maksymalnej siły mięśniowej powinni stosować zalecaną długość przerwy wypoczynkowej

Tomasz Gać - Trener Osobisty - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

 

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt