Przysiady w świetle badań naukowych

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Przysiady w świetle badań naukowych

Najczęściej czytane:

Przysiady w świetle badań naukowych

głębokie przysiadyTrening zwiększania siły mięśni kończyn dolnych w formie przysiadów jest nieodłącznym elementem programu treningowego każdego wyczynowego sportowca. Trening przysiadów jest podstawowym ćwiczeniem stosowanym w celu globalnego zwiększania takich cech układu mięśniowego jak:

  • siła
  • wytrzymałość
  • masa mięśniowa
  • moc.

Dodatkowo przysiady przyczyniają się do wzrostu wartości wyskoku, poprawy szybkości i elastyczności mięśni. Korzystne efekty treningu przysiadów zachęcają do stosowania ich przez rekreacyjnie ćwiczących ludzi.

Udowodniono, że większe korzyści osiąga się przez wykonywanie głębokich przysiadów niż ¼ przysiadów. Nie ma badań, które mówiłyby jednoznacznie o szkodliwości robienia głębokich przysiadów z ciężarem. Trudność wykonania takich badań polega na potrzebie długoletniej obserwacji osób poddanych badaniom. W badaniach takich należałoby uwzględnić również inne czynniki, mające wpływ na degeneracje struktur stawowych.
Badania (Journal of Strenght and Conditioning 2013) pokazały następujące korzyści, wynikające z treningu przysiadów;

1. Poprawa wyskoku
W badaniach porównano wpływ 10-tygodniowego treningu głębokich przysiadów (front and back squat) z ćwierć przysiadami u osób rekreacyjnie ćwiczących. W grupie osób wykonujących przysiady głębokie zauważono poprawę wyskoku pionowego o 8%, kiedy w grupie osób wykonujących ¼ przysiadu nie zaobserwowano wzrostu wartości wyskoku.

2. Poprawa szybkość
Treningiem siłowym objęto młodych zawodowych piłkarzy nożnych. Program realizowano przez 2 lata i zaobserwowano następujące efekty;

  • Poprawa czasu sprintu na dystansach 10,20 i 30m
  • szybsza zmiana kierunku biegu

Wyniki porównywano z piłkarzami, którzy nie wykonywali treningu siłowego i trenowali wyłącznie na boisku.

Jak widać trening przysiadów ma wieloaspektowe korzyści i nie wpływa na polepszenie tylko takich cech układu mięśniowego jak masa mięśniowa, wytrzymałość czy siła. Przysiady wydają się być skutecznym ćwiczeniem dla osób trenujących sporty gdzie dominuje szybkość, wyskok, siła, rozwijanie dużej mocy, ale również mogą być śmiało wykorzystywane w treningu osób rekreacyjnie ćwiczących na siłowni. Wraz z treningiem wydolnościowym i funkcjonalnym trening siłowy z uwzględnieniem przysiadów daje duże możliwości osiągnięcia celu ćwiczącego i osiągnięcia optymalnych korzyści z treningu.

Paweł Tracz - Trener Personalny - Warszawa

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt