Rodzaje włókien mięśniowych.

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Rodzaje włókien mięśniowych.

Najczęściej czytane:

Rodzaje włókien mięśniowych.

Rodzaje włókien mięśniowych.

włókna mięśniowe Bardzo często celem działania trenera bądź fizjoterapeuty  jest zwiększenie siły i masy wybranej grupy mięśniowej bądź konkretnego mięśnia. Nie chodzi mi w tym miejscu tylko i wyłącznie o pracę z pacjentami/ klientami  którzy na skutek przebytej operacji byli zmuszeni do częściowego unieruchomienia kończyny co spowodowało jej atrofię, ale również o osoby przygotowujące się do zabiegów czy te u których  z różnych powodów powstał dysbalans lub osłabienie mięśni.
Bardzo istotne w pracy trenera jest wiedza o charakterystyce pracy danego mięśnia, jego budowie oraz rodzaju włókien z jakich jest zbudowany.  Główny podział zakłada dwa rodzaje włókien:

  • Włókna białe (FT –typ II)  zwane szybkokurczliwymi charakteryzują się małą zawartością mioglobiny, nielicznymi mitochondriami, małą aktywnością enzymów oddechowych, dużą aktywnością ATP-azy miozynowej i enzymów glikolitycznych. Szybko się kurczą i rozkurczają ale i szybko się męczą. Przewaga procentowa tych włókien jest charakterystyczna dla osobników o predyspozycjach szybkościowych. Praktycznie nie podlegają wytrenowaniu.

 

  • Włókna czerwone  (ST- typ I) zwane wolnokurczliwymi są dokładnym przeciwieństwem tych powyższych. Charakteryzują się dużą zawartością mioglobiny i ilością mitochondriów, dużą aktywnością enzymów oddechowych, natomiast małą ATP-azy miozynowej i enzymów glikolitycznych. Skurcz i rozkurcz jest powolny, ale zdolne są do długotrwałej pracy, stąd też przewaga procentowa tych włókien jest charakterystyczna dla osób o predyspozycjach wytrzymałościowych. W przeciwieństwie do włókien FT podlegają zmianom pod wpływem treningu.


Wykonując ćwiczenia na określoną grupę mięśniową należy  uwzględnić charakter danego mięśnia to znaczy procentowy udział włókien mięśniowych typu ST i FT w mięśniu , aby proporcjonalnie pobudzić oba te typy.

Kamil Goleń - Trener Personalny - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt