Stabilizacja tułowia.

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Profilaktyka i terapia  |  Stabilizacja tułowia.

Najczęściej czytane:

Stabilizacja tułowia.

stabilizacja tułowiaStabilizacja tułowia- to hasło stało się w ostatnich latach bardzo modne. Wielu fizjoterapeutów i trenerów personalnych zaczęło wplatać elementy stabilizacji tułowia w swoim postępowaniu usprawniającym lub nawet uczynili ze stabilizacji główny element nad którym pracują. Dzieje się tak często podczas pracy z osobami cierpiącymi z powodu bólów lędźwiowego odcinka kręgosłupa (ang. lower back pain). Wiele badań wykazało zasadność oraz potwierdziło efekty terapeutyczne treningu stabilizacyjnego.
Pozostało jednak pytanie co tak naprawdę decyduję o stabilności i co to jest stabilność? Według kilku rożnych definicji stabilność jest to zdolność powracania do stanu równowagi; ustatecznienie jakiegoś stanu, położenia przebiegu zjawiska; ograniczenie wahań, chwiejności. Stabilność jest zatem aktem czynnym. Za wszelkie akty czynne naszego organizmu odpowiadają mięśnie.

Które mięśnie zatem stabilizują tułów?

Na ten temat przeprowadzono wiele badań, według nich głównymi mięśniami stabilizującymi tułów są: poprzeczny brzucha, skośne brzucha wewnętrzne i wielodzielny odcinka lędźwiowego. Co ciekawe badania aktywności mięśni za pomocą EMG wykazały, iż mięsień poprzeczny brzucha jest pierwszym, który włącza się w każdym dowolnym ruchu. Oznacza to w praktyce, że zawsze kiedy chcemy wykonać jakikolwiek ruch nasz organizm niejako z automatu stabilizuje tułów, aby na tej stabilności zbudować ruch. U osób z chronicznym bólem odcinka lędźwiowego wykazano opóźnione lub zaburzone działania mięśnia poprzecznego brzucha. Należy pamiętać jednak, iż żaden mięsień, choćby niewiadomo jak istotny, sam nie stabilizuje układu.

Tomasz Gać - Trener Personalny - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt