Stretching funkcjonalny.

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Trening fitness  |  Stretching funkcjonalny.

Najczęściej czytane:

Stretching funkcjonalny.

Stretching  po treningu
Stretching ma na celu przygotowanie mięśni oraz stawów do pracy w pełnym zakresie. Na temat stretchingu cały czas trwają i pewnie zawsze będą prowadzone liczne dyskusje.   Współczesny sport odchodzi o pasywnego stretchingu propagowanego przez wiele lat  na rzecz aktywnego wydłużania  mięśni poprzez prace antagonistów oraz technik poizometrycznej relaksacji.  
Opisze po krótce dwie wymienione przeze mnie techniki.  Poizometryczna relaksacja bazuje na mechanizmie rozluźnienia mięśnia  po jego wcześniejszym maksymalnym izometrycznym napięciu   w pozycji wydłużenia czyli gdy ćwiczący odczuwa uczucie lekkiego „ciągnięcia”. Napięcie to powinno trwać około 15- 20 sekund następnie powinno się zwiększyć nieznacznie zakres rozciągnięcia i taki schemat powtórzyć kilkakrotnie.
Funkcjonalny  stretching jest to forma stretchinbgu, podczas której następuje odpowiednio długie rozciąganie i skurcz danego mięśnia. Podczas tego rodzaju stretchingu nie ma pozycji zatrzymanych, ciało jest cały czas w ruchu. Taki stretching wykonuje się na przykład podczas marszu czy innego ruchu, mięsień nie jest tu w żaden sposób pasywny następuje jego skurcz oraz praca w pełnym zakresie. 

Ostatnią częścią rozgrzewki powinna być tzw. rozgrzewka specjalistyczna lub też  ćwiczenia specjalne. W tej części rozgrzewki wprowadza się elementy i ruchy typowe dla danej dyscypliny sportu lub aktywności  którą będzie wykonywał ćwiczący.  W części tej znajdują się zwykle dynamiczne przyspieszenia, skipy, wieloskoki  dla dyscypliny w których podstawową aktywnością jest bieg. W dyscyplinach w których dużą prace wykonują kończyny górne  stosuje różnego rodzaju rzuty, pchnięcia, wymachy. W raz z rozwojem koncepcji treningu core  trenerzy zaczęli również wplatać elementy jej elementy do rozgrzewki.  Powstała nawet swoista systematyka według której na początku ćwiczeń specjalistyczny powinno się wprowadzić element silnie aktywizujący tułów a następnie pobudzanie na zasadzie pracy na krótkiej dźwigni mięśni obręczy kończyny dolnej i górnej.

Sposób w jaki zawodnicy i amatorzy  przygotowują się do treningu czy zawodów zawsze będzie zróżnicowany i indywidualny. Inaczej  będzie  to robił sprinter inaczej maratończyk, inaczej bokser a inaczej  pływak, myślę jednak że ogólny schemat rozgrzewki jaki  starałem się przedstawić w  powyższym artykuły można zastosować w każdej aktywności fizycznej.

Kamil Goleń - Trener Personalny - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

http://www.strefa-zdrowie.pl


    
 

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt