Testy wydolnościowe - Warszawa - Ursynów

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Motoryka i fizjologia  |  Testy wydolnościowe - Warszawa - Ursynów

Najczęściej czytane:

Testy wydolnościowe - Warszawa - Ursynów

Wyznaczanie progu przemian beztlenowych według Testu prof. Jerzego Żołądzia:

Test wykonujemy na wybranym ergometrze, lub w warunkach naturalnych. Najczęściej wybieramy jednak bieżnię mechaniczną z regulowaną prędkością i stopniem nachylenia. Istotne jest wcześniejsze określenie maksymalnej częstości skurczów serca w próbie bezpośredniej. Popularny algorytm 220-wiek jest zazwyczaj obarczony zbyt dużym błędem i obecnie odchodzi się o tej metody wyznaczania HRmax.
Próba podzielona jest na pięć, 6-minutowych odcinków przedzielonych 2 minutowymi przerwami. Intensywność poszczególnych odcinków wzrasta w taki sposób, że intensywność pierwszego odpowiada częstości skurczów serca na poziomie HRmax – 50, drugiego -40 itd. aż do osiągnięcia wartości HRmax -10 sk/min. W czasie przerw odpoczynkowych wykonujemy pomiary stężenia kwasu mlekowego metodą bezpośrednią. W naszym klubie używamy w tym celu urządzenia THE EGDE.
pomiary zakwaszeniaAnaliza wyników testu polega na odłożeniu na wykresie wszystkich pięciu pomiarów, gdzie oś odciętych (oś pozioma OX) odpowiada średniej intensywności każdego odcinka (wyrażonej w jednostkach mocy, poboru tlenu bądź prędkości) a oś rzędnych (oś pionowa OY) wielkości zakwaszenia. Modelowy kształt krzywej wzrostu stężenia kwasu mlekowego ma kształt paraboliczny, gdzie miejsce zagięcia odpowiada progowi przemian beztlenowych. Innymi słowy: w pierwszych 2-3 odcinkach stężenie kwasu mlekowego pozostaje na względnie stałym poziomie lub nieznacznie wzrasta, w ostatnich 2-3 odcinkach zaczyna gwałtownie rosnąć. O wzroście możliwości progowych organizmu będzie świadczyło przesunięcie krzywej w prawą stronę.

Oznaczanie HR max metodą pośrednią.

Częstość skurczów serca wzrasta liniowo wraz ze wzrostem intensywności wysiłku i osiąga maksimum przy intensywności odpowiadającej maksymalnemu pochłanianiu tlenu (VO2max). Do osiągnięcia wartości HR odpowiadającej rzeczywistemu poborowi tlenu potrzeba około 3 minut; w tym czasie układ krążenia adaptuje się do nowych warunków.
Próba oznaczania maksymalnej częstości skurczów serca wykonywana jest w naszym klubie na bieżni mechanicznej. Po 10 minutowej rozgrzewce, podczas której tętno badanego powinno osiągnąć 60-70% przewidywanej maksymalnej częstości skurczów serca obliczonej na podstawie formuły 220-wiek, stopniowo zwiększamy intensywność wysiłku. Po 8 minutach powinniśmy doprowadzić badanego do punktu, w którym osiąga od 90% przewidywanego HRmax. Ważne, by wzrost wyznaczanie tętna maksymalnegointensywności następował stopniowo, tak by zminimalizować udział przemian beztlenowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego. Możliwe, że w przypadku niektórych badanych próba zakończy się właśnie w tym momencie; dalsza praca ze względu na poziom zmęczenie nie będzie możliwa. Większość jednak może kontynuować wysiłek. U tych osób zaczynamy zdecydowanie, ale nadal stopniowo zwiększać intensywność wysiłku. Robimy to w odstępach 25-30 sekundowych, tak by całość tego odcinka testu nie trwała dłużej niż 4 minuty. Próba kończy się w momencie, gdy badany zgłosi nam odczucie „ołowianych nóg” lub odmówi dalszego wysiłku ze względu na zbyt duży dyskomfort. My z kolei wsłuchujemy się w sposób oddychania klienta; w pewnym  momencie intensywność jego oddechów gwałtownie wzrasta i staje się głośna. Ten moment również jest wskazaniem do przerwania próby a wiąże się z gwałtownie wzrastającą intensywnością energetycznych przemian beztlenowych. Każdy z tych symptomów nakazuje nam zakończenie próby, a do osiągniętej wartości skurczów serca dodajemy od 5 do 10 jednostek i wyznaczamy maksymalną częstość skurczów serca. To ile konkretnie dodać, zależy od subiektywnej oceny zmęczenia badanego przez osobę nadzorującą próbę. Nie możemy zapominać by przez następne 5 minut badany maszerował z intensywnością pozwalającą na utrzymanie 60% HRmax. Zapobiega to ewentualnym omdleniom powysiłkowym.

dr Bogdan Krauss - TI Fitness

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt