W czym pomoże Ci dietetyk?

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Żywienie i suplementacja  |  W czym pomoże Ci dietetyk?

Najczęściej czytane:

W czym pomoże Ci dietetyk?

Nauki o żywieniu odgrywają bardzo ważną rolę w prewencji i leczeniu nadwagi, otyłości i innych chorób dietozależnych (m.in. choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemi, cukrzycy typu II, nowotworów). Szczególnie ważna jest edukacja żywieniowa prowadzona przez DIETETYKA. Osoba taka powinna mieć nie tylko odpowiednie przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie udzielania kompetentnych i rzetelnych porad zarówno zdrowym jak i chorym. Głównym celem działalności DIETETYKA jest propagowanie prawidłowych zachowań żywieniowych oraz upowszechnianie wiedzy o żywności i żywieniu. W związku z powyższym, niezmiernie ważne jest zwrócenie uwagi na prawidłowy dobór produktów spożywczych, planowanie poszczególnych posiłków i wykorzystywanie do ich przygotowania odpowiednich technologii sporządzania potraw. Podstawowym zadaniem DIETETYKA jest korygowanie zachowań żywieniowych pacjentów oraz kontrola nad ich prawidłową masą ciała . Specjalista osiąga to poprzez uświadomienie mu korzyści wynikających ze zmiany stylu życia i zwiększenia aktywności fizycznej. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą nieprawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej. Aby działania mające na celu przyniesienie trwałych efektów były maksymalnie skuteczne, pacjent/klient powinien mieć do dyspozycji zespół fachowców składający się z dietetyka oraz trenera osobistego/fizjoterapeuty.

Do zadań DIETETYKA należy:
ocena sposobu żywienia,
pomiary antropometryczne ( skład ciała, pomiary obwodów),
ustalanie indywidualnej diety i nadzór nad jej realizacją,
kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
motywacja i wsparcie.
Natomiast do zadań FIZJOTERAPEUTY/TRENERA należy ustalenie odpowiedniej dla każdego pacjenta/klienta aktywności fizycznej, optymalnej pod względem możliwości i upodobań .
To właśnie zespół współpracujących ze sobą specjalistów ma największe szanse pomóc pacjentom/klientom w trwałej modyfikacji stylu życia.

Monika Krynicka-Gaćspecjalista ds.żywienia/dietetyk - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt